Мосиенко С. Венец - делу конец.

Плакат СССР времен Перестройки - Критика строя - Мосиенко С. Венец - делу конец.